Podvojné účtovníctvo
Zahŕňa komplexné spracovanie účtovnej agendy:
  • mesačné spracovanie účtovníctva
  • vypracovanie zákonom stanovených výkazov a hlásení
  • spracovanie účtovnej zavierky a daňových priznaní
Garantujeme našim klientom maximálnu diskrétnosť pri poskytovaní služieb.Účtovníctvo pre spoločenstvá Máme dlhoročné skúsenosti s vedením účtovníctvo pre spoločenstvo vlastníkov bytov. Tiež ekonomické poradenstvo a projektové poradenstvo pre spoločenstvá vlastníkov bytov.
Jednoduché účtovníctvo
Aj živnostníkom poskytujeme služby pre jednoduché účtovníctvo. Či už máte jednu alebo 100 faktúr mesačne, máme pre Vás ekonomicky výhodnú formu vedenia účtovníctva.Mzdy a personalistika
Ponúkame kompletné vedenie mzdovej evidencie. Naše služby zahŕňajú:
  • komplexné mesačné spracovanie miezd
  • ročné zúčtovanie dane
  • výkazy pre poisťovne a štatistiky
  • hlásenia, prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
  • zastupovanie počas kontrol úradov štátnej správy
Daňové priznanie
Každý daňový subjekt má povinnosti, ktoré zaberajú veľa času. Koncentrujte sa na to čo je dôležité. Spracujeme Vám daňové priznanie k dani z príjmov alebo k dani z DPH. Ako aj spotrebnú daň alebo daň z motorových vozidiel. Zverte tieto povinnosti do rúk profesionálov a spávajte s kľudom.Optimalizácia daní
Pomôžeme Vám pri lokálnom ale aj medzinárodnom zdaňovaní. Po konzultáciách Vám pripravíme optimálne riešenie Vašich daňových otázok. Zastúpime Vás pred daňovými alebo inými štátnymi úradmi. Poradíme ako postupovať v prípade sporov alebo rozhodnutí vydaných štátnymi orgánmi.