Podvojné účtovníctvo a účtovníctvo samotné môže vytvárať v malých a stredných firmách priestor pre chyby. GS Mark už od roku 2011 poskytuje služby ako jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd a personalistika.


Medzi naše štandardné služby patrí aj ekonomické poradenstvo, daňové poradenstvo, marketingové poradenstvo a poradenstvo v oblasti rozvoja podnikania. Optimalizácia daňových výdavkov a najnovšie legislatívne zmeny v účtovníctve sú našou špecialitou.


Príprava daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DPH), dani z príjmov právnických a fyzických osôb. Ale aj pre jednotlivcov sú služby, ktoré v našom portfóliu samozrejme nájdete tiež.


Venujte sa obchodu a rastu svojho podnikania a nechajte účtovníctvo a financie v správe profesionálom, ktorí sa o ne postarajú.

V čom sme vynikajúci:
  • vedenie podvojného účtovníctva
  • vedenie jednoduchého účtovníctva
  • vedenie mzdovej evidencie
  • priznanie k dani z pridanej hodnoty
  • priznanie k dani z príjmov PO alebo FO
  • vedenie účtovníctva pre spoločenstvá vlastníkov bytov
  • účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie
  • daňová optimalizácia a kompletné zastrešenie ekonomických procesov vo firme

 


 

NOVINKY
Naša nová stránka Vás bude informovať o novinkách v oblastí účtovníctva a daní. Viac informácií...
Prečo Tvoj účtovník?
Pretože mať vynikajúceho účtovníka je 50% úspešného finančného zdravia každej Vašej firmy.
VÝHODY:
Zverenie kompletných ekonomických procesov profesionálom ušetrí čas, finančné prostriedky a transparentnosť čo v končenom dôsledku zvýši profitabilitu Vašej spoločnosti.