Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie v účtovníctve a z daňovej problematiky a miezd:

 

Ako si predĺžiť lehotu podania daňového priznania? 22. 3. 2011

Pozrite si tlačivo ako požiadať o odklad podania daňového priznania za rok 2010.

Viac info TU. Zdroj: www.drsr.sk

 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je nutné podať do 31. 3. 2011 28.2. 2011

Koniec marca 2011 je posledný termín na podanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP).

V prípade nesplnenej povinnosti môže poistencovi Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

uložiť pokutu až do výšky 165 eur, platiteľovi až do výšky 3319 eur.  Viac TU. Zdroj: www.zzz.sk

 

 

Tabuľka platenia sociálneho poistenia platná od 1. januára 2011 10. 1. 2011

Pozrite si ako sa zmenili odvody do Sociálnej poistovni od 1. januára 2011. Odvody pre rok 2011

Viac info TU. Zdroj: www.socpoist.sk

 

Zvýšenie sumy stravného na rok 2011 28.12.2011

Suma stravného pre časové pásmo v trvaní 5-12 hodín bola podľa nového Opatrenia č. 533/2010 Z.z. o sumách stravného z 21. decembra 2010 zvýšená z 3,60 € na 3,80 €. Minimálna suma stravného tak predstavuje hodnotu 2,85 € (75% z 3,80 €).

To znamená, že minimálna hodnota stravovacej poukážky musí od 1. januára 2011 predstavovať 2,85 €.

Zamestnávatelia si môžu odteraz uplatniť daňové výhody z vyššej nominálnej hodnoty stravovacej poukážky (55% z 3,80 €).
Živnostníci/SZČO si tak môžu znížiť základ dane teraz ešte výraznejšie, a to vo výške 3,80 € za každý odpracovaný deň, čo predstavuje až 950 € za rok (v prípade 250 pracovných dní)!

Zdroj: www.endered.sk

 

 

ROK 2010

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2009 a max. vymeriavací základ od 1. júla 2010 3.5.2010

Dňa 30. apríla 2010 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky č. 164/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného

vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 (ďalej len „opatrenie“). Viac info TU.

Zdroj: www.socpoist.sk

Náklady na stravu pre SZČO: Koľko Vám uzná daňový úrad. 13.1.2010Náklady na obed nesmú presiahnuť limit, stanovený pre
tuzemskú pracovnú cestu do 12 hodín. Musíte preukázať,
že ste v ten deň pracovali a priložiť doklad o nákupe stravy.
viac info TU.
Zdroj: www.zivnostnik.sk